News & Reports  >  News

Forás Pobail a Mhaoiniú - Iasachtaí, Deontais agus Tiomsú Airgid

Reáchtáil Clann Credo, an Soláthraí Maoiniú Pobail is mó sa tír, sraith seimineár le déanaí i gcomhar le Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chomhairle Chontae na Gaillimhe maidir le Forás Pobail a Mhaoiniú trí iasachtaí, deontais agus tiomsú airgid.

Bhí na seimineáir dírithe ar ghrúpaí deonacha agus pobail, ar chumainn charthanachta, ar fhiontair shóisialta agus ar chlubanna spóirt amaitéaracha, go háirithe iad sin a bheadh ag fáil deontas agus tacaíochtaí do cheantair Ghaeltachta.

Clann Credo, Ireland's leading Community Loan Finance provider recently co-hosted a series of seminars with Galway County Council Public Participation Network about how to Finance Community Growth through loans, grants and fundraising.

These seminars were aimed at voluntary and community groups, charities, social enterprises and amateur sports clubs, in particular those who may be availing of grants and supports for Gaelteacht areas.

I measc na gcainteoirí a labhair ag na hócáidí bhí:/Speakers at the events included:

  • Tracey Hannon, Clann Credo. Presentation here/ Cur i láthair anseo
  • Ann Mallaghan, Deiseanna Maoinithe Pobail. Presentation here/Cur i láthair anseo
  • Aingeal Ní Chonghaile, PPN Chontae na Gaillimhe. Presentation here/Cur i láthair anseo
  • Cathryn O'Leary, Saineolaí Tiomsaithe Airgid, Presentation here/Cur i láthair anseo
  • Treasa Seoighe, Rionn na Gaeltachta agus comhlachtaí maoinithe eile don Ghaeltacht. Presentation here/Cur i láthair anseo
more news >>